slider1.jpg

Danny Dogger


Kunstenaar Danny Dogger (1979) is vanaf zijn vroege kinderjaren bezig met tekenen. Als volledig autodidact heeft hij na jaren van experimenteren de herkenbare en tevens authentieke Dogger-style weten te creëren.

In 2002 is hij begonnen met het uitwerken van deze stijl op doek. Met een ver doorgevoerde abstractie wordt slechts weergegeven wat noodzakelijk is. Expressie en ‘less is more’ staan binnen die filosofie centraal. Door het gebruik van primaire kleuren en zwarte basislijnen krijgen de mens- en dierfiguren een krachtige maar bovenal heldere uitstraling. Hierbij speelt suggestie van de kunstenaar en interpretatie van de kijker een wezenlijke rol.

English:


Artist Danny Dogger (1979) is drawing from his early childhood. As complete self-educated person he managed to create, after years of experimenting, the recognizable and at the same time authentic Dogger-style.

In the year 2002 he started to work out this style on canvas. With an abstraction far carried out only the necessary is reflected. Expression and minimalism (the ‘less is more’ concept) are within that philosophy at issue. Through the use of primary colors and black basic-lines the human and animal characters get a powerful but above all clear appearance. The suggestion of the artist and interpretation of the viewer plays a substantial role.